"To nie świat i ludzie czynią Cię nieszczęśliwym, ALE TWOJE MYŚLI"

Anthony de Mello

Fazy kryzysu.

Fazy kryzysu.

Kryzys jest odczuwaniem lub doświadczaniem wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie z trudnościami (James i Gilliand, 2006).

Kryzys nie jest zjawiskiem prostym. Jego długość i intensywność zależy od wielu czynników tak osobowościowych jak środowiskowych i społecznych..

Można jednak w dużym przybliżeniu wyróżnić pewne etapy następujące po sobie. Czytaj więcej O tej wersjiFazy kryzysu.